De mica en mica...

De mica en mica...
Xerrades-Tallers-Espais familiars-Orientació per educadors ,educadores i persones vinculades amb l'àmbit de la infància i l'adolescència.

domingo, 20 de noviembre de 2011

El Dret dels Infants post-moderns/ 20 de novembre


El Dret dels Infants post-moderns
Verónica Bronstein Smud
http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2011/11/dret-dels-infants-post-moderns-3615.php
El 20 de novembre se celebra el Dia Universal dels Infants commemorant l'aprovació de la Convenció sobre els Drets dels Infants en 1989
Els nens d'avui són molt diferents als de 22 anys enrere. Les condicions socials, econòmiques, educatives, familiars han evolucionat molt des de llavors, produint importants canvis que afecten el desenvolupament de la infància. Avui, m'agradaria esmentar alguns temes als quals s'enfronta el nen post modern, sense fer un judici moral, sinó convidant a conèixer les noves realitats.

Els drets parlen de guerres. Afortunadament els nostres infants no viuen en situacions bèl·liques, però molts d'ells ocupen bona part de la seva vida emocional intentant entendre conflictes mal resolts pels adults. És freqüent escoltar "Si abans discutien i es van separar, per què ara segueixen discutint?", "Entenc que se separin si no poden viure junts, però llavors perquè segueixen sent amics i fent vida junts?". La custòdia compartida comença a ser part de la pròpia infància o la dels companys de classe, la qual cosa es tradueix a "viure en dues cases " o en un augment de separacions " tan amistoses", que els nens no poden acabar d'entendre-les.

Les constants reformes educatives són un altre exemple de com els nens van a remolc de xifres, estadístiques, mala conciliació familiar laboral, etc. Si analitzem, molts d'aquests canvis, incloent la polèmica sisena hora, no s'han realitzat pensant en les seves necessitats i "Drets dels infants" sinó en qüestions polítiques o econòmiques.

Quant a l'accés a la salut, arriben temps difícils i les conquestes en aquests terrenys patiran retallades- Tindrem nens que accediran a un nivell alt de salut i uns altres que no. En l'àmbit de la salut mental, veiem amb preocupació que hi ha una tendència creixent a donar medicació a nens des d'edats molt primerenques o reeducar conductes en lloc de buscar les causes emocionals del símptoma per poder resoldre el malestar.

Els nostres nens no realitzen" treball infantil", però observant com l'esport va convertint-se en un espai de prestigi econòmic i social, unit a la tensió en algunes famílies, valdria la pena protegir més als menors i que tornin a jugar pel plaer de jugar amb amics i sentir-se menys pressionats. Els entrenaments obligatoris 3 vegades a la setmana com a condició per jugar el dissabte són realitats del dia a dia en nens petits... i també a la nostra ciutat.

És curiós observar que les seves necessitats internes, en canvi, romanen intactes: ells manifesten les necessitats de ser cuidats, respectats i estimats per la seva família. Perquè segueixen valorant que el més important per créixer i ser feliços, és la família. El Dia de la infància és una manera de recordar-nos que àdhuc ens queda molt per recórrer. A Sant Cugat, una ciutat plena d'infants, tenim l'oportunitat de treballar, construir i cuidar-los a través de polítiques i decisions de proximitat. Però és important recordar que la realitat d'un nen és transversal: li afecta la salut, l'educació, l'economia, l'habitatge, etc. Cal crear espais de diàleg interdisciplinaris, transversals entre agents i entitats que ens ocupem de la seva atenció a la ciutat. Una vegada més estenem la mà a tots els qui vulguin acompanyar-nos per traduir la reflexió amb projectes reals i possibles els quals venim desenvolupant des de fa 9 anys

Versión en castellano:
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA POST-MODERNA
Verónica Bronstein

El 20 de noviembre se celebra el Día Universal de la infancia conmemorando la aprobación de la Convención sobre los Derechos de los Niños.
Los niños de hoy son muy diferentes a los de 22 años atrás. Las condiciones sociales, económicas, educativas, familiares han evolucionado mucho desde entonces, produciendo importantes cambios que afectan el desarrollo de la infancia. Hoy, me gustaría mencionar algunos temas a los cuales se enfrenta el niño post- moderno, sin hacer un juicio moral, sino invitando a conocer las nuevas realidades.

Los derechos hablan de guerras. Afortunadamente nuestros niños no viven en situaciones bélicas, pero muchos de ellos ocupan buena parte de su vida emocional intentando entender conflictos mal resueltos por los adultos. Es frecuente escuchar "Si antes discutían y se separaron, por qué ahora siguen discutiendo?", "Entiendo que se separen si no pueden vivir juntos, pero entonces porque siguen siendo amigos y haciendo vida juntos?". La custodia compartida empieza a ser parte de la propia infancia o la de los compañeros de clase, lo cual se refleja en "vivir en dos casas " o en un aumento de separaciones " tan amistosas", que los niños no pueden acabar de entenderlas. 

Las constantes reformas educativas son otro ejemplo de como los niños van a remolque de cifras, estadísticas, mala conciliación familiar laboral, etc. Si analizamos, muchos de estos cambios, incluyendo la polémica sexta hora, no se han realizado pensando en sus necesidades y en los "Derechos de los niños" sino en cuestiones políticas o económicas.

En cuanto al acceso a la salud, llegan tiempos difíciles y las conquistas en estos terrenos sufrirán recortes. Tendremos niños que accederán a un nivel alto de salud y otros que no. En el ámbito de la salud mental, vemos con preocupación que hay una tendencia creciente a dar medicación a niños desde edades muy tempranas o reeducar conductas en lugar de buscar las causas emocionales del síntoma para poder resolver el malestar.

Nuestros niños no realizan" trabajo infantil", pero observando como el deporte va convirtiéndose en un espacio de prestigio económico y social, unido a la tensión en algunas familias, valdría la pena proteger más a los menores y que vuelvan a jugar por el placer de jugar con amigos y sentirse menos presionados. Los entrenamientos obligatorios 3 veces a la semana como condición para jugar el sábado son realidades del día a día en niños pequeños.

Es curioso observar que sus necesidades internas, en cambio, permanecen intactas: ellos manifiestan las necesidades de ser cuidados, respetados y estimados por su familia. Porque siguen valorando que lo más importante para crecer y ser felices, es la familia. El Día de la infancia es una manera de recordarnos que aun nos queda mucho para recorrer. En Sant Cugat, una ciudad llena de niños, tenemos la oportunidad de trabajar, construir y cuidarlos a través de políticas y decisiones de proximidad. Pero es importante recordar que la realidad de un niño es transversal: le afecta la salud, la educación, la economía, la vivienda, etc. Hay que crear espacios de diálogo interdisciplinarios, transversales entre agentes y entidades que nos ocupamos de su atención a la ciudad. Una vez más extendemos la mano a todos quienes quieran acompañarnos para traducir la reflexión con proyectos reales y posibles los cuales venimos desarrollando desde hace 9 años.

No hay comentarios:

Publicar un comentario